Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas providence lesbian speed dating

Isa sa mahalagang aspeto ng ating pakikibaka ay ang pagmamahal sa ating sariling wika, pagpapahalaga sa ating karanasan, kultura at kasaysayan.Sa kanyang baywang nakasabit ang nakakalubang itak. “Nana, kung matatagpuan ko lang ang Dios, lulusubin ko’t aawayin siya!” Hanggang ngayon, ang kanyang mga pulang mata na tanda ng matinding galit ay sariwa paring naka-ukit sa aking isipan. Noong Setiyembre 1990, habang ako’y nag-aaral sa aking duktoral sa Ateneo de Manila, isa sa mga matagumpay kong estudyante sa Silliman University ay nag-imbita sa akin ng “lunch date”.

pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-24

Ano ang nararapat na tugon ng simbaan upang masugpo ang laganap na problema ng mga taong namamalimos sa kalsada lalo na sa panahon ng terce milenyo?

Palibhasa’y ang aking ina ay likas na maawain, lagi niyang pinapaunlakan at tinutugunan ang pangangailangan ng pamilyang ito.

Lagi niyang sinasabi: “Basta’t mayroon tayo, magbigay! Siya’y nakatayo sa harapan ng aming hagdan, namumula ang mga mata at galit na galit.

Bahagi ba ng pagdiriwang ng ‘Jubilee’ na matulungan ang mga taong nagdarahop at namamalimos?

Mayroon bang makabuluhang pagtugon ang mga simbahan sa umiigting na pagdarahop ng ating nakararaming tao sa atying lipunan? Balangkas Ng Analisis: Karanasan, Wika at Kamalayang Pilipino.

Last modified 04-Sep-2016 23:01